jun 022011
 

litt oppi lia på haustveit ligg det ein lavo, den vart byggd i 2008 av Solgull 4H

Lavoen skulle egentlig ligge ca 15 meter frå håhaugsteinen, men så kom nokre arkeologar frå Bergen og fann nokre gaaaaaaaaaaaaaaamle steinøkser, og nekta oss å bygge den. Me hadde berre lagd grunn støypinga, men det var alikavel surt å måtte flytte den

Me flytta lavoen litt lenger oppi lia, og byggde den ferdi der.

Link til den på godtur.no: http://www.godtur.no/godtur/nyartikke/dbarticle_preview.aspx?id=4804

lite oppdatert heimeside: http://home.online.no/~jhaustv/lavvo.cfm

lavoen er med i miljøløftet til 4H

lite brukt utedo, rett over vegen frå lavoen

lavoen 😀

 Legg att eit svar

Du kan bruka desse HTML-knaggane og eigenskapane: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(kravd)

(kravd)

Før du sender innspel