jun 022011
 

Me har fått jorbæråker, på dei åkerane me hadde før sleit me med sneglar, så no skal me laga eit straumgjerde for å holde dei vekke.

Det skal være ca 7 cm høgt, og ha ein streng rundt seg med 24 volt spenning i. så kan ikkje sneglane kome seg inn 😀

her er gjerdet, strengen har ikkje kome på enda

slik ser ein snegle ut, for dei som ikkje viste det

Det skal væra ein spenning på 24 volt i gjerde

 Legg att eit svar

Du kan bruka desse HTML-knaggane og eigenskapane: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(kravd)

(kravd)

Før du sender innspel