jun 132011
 

Sidan me ennå ikkje er ferdige med sneglegjærde, må me gå å salte sneglar.

Før

nett etter

Etter ei lita stund

Litt seinare

etter ei stund

etter ca 30 min

Slik forandrer sneglen seg.

  4 svar til “DØ snegle DØ!!!”

  1. Dette var ein god og nyttig reportasje

  2. Vakkert, verkar det på kattar òg?

  3. ok

 Legg att eit svar

Du kan bruka desse HTML-knaggane og eigenskapane: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(kravd)

(kravd)

Før du sender innspel