Hausanuten

 

Hausanuten er ein fjelltopp på Haustveit, den er 1130 meter høg.

På toppen står det ein varde med ei bok der ein kan skriva seg inn med namn og dato for besøket. Grimo Idrettslag har ei årleg kåring av den som har besøkt denne og fleire andre nutar flest gonger.

God utsikt frå Hausanuten

God utsikt frå Hausanuten

 

Utsikt mot hardangerbrua

Utsikt utover Sørfjorden, mot Hardangerbrua

 Lagt inn av 19:47

 Legg att eit svar

Du kan bruka desse HTML-knaggane og eigenskapane: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(kravd)

(kravd)

Før du sender innspel