Samladal

 

Haustveit har stølen Samladal med gode beite for sauer. I Samladal har me ei hytta som me bruker ein del om sommaren.

Hytto vår i Samladal

Nokon av dei andre hyttene i Samladal

Nokon av dei andre hyttene i Samladal

 Lagt inn av 21:19

 Legg att eit svar

Du kan bruka desse HTML-knaggane og eigenskapane: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(kravd)

(kravd)

Før du sender innspel