Stader

 

Stader på Haustveit og andre stader med nær tilknyting til Haustveit.

Stader på Haustveit:
Raudahytto – Ei lita raud hytta oppi lia på Haustveit.
Håhaugsteinen – Ein stein med helleristningar.
Hausanuten – Den høgste fjelltoppen på Haustveit.

Andre stader:
Samladal – Stølen til Haustveit
Hauso – Eine nabogarden til Haustveit.
Sørfjorden – Ein fjordarm til Hardangerfjorden.