Webkamera

 

Her skal eg etter kvart legga ut automatisk oppdaterte bilete frå webkamera på Haustveit og andre stadar.

Webkamera i Bergen:

Eg bruker eit billeg webkamera så kvaliteten på bileta er ganske dårleg.

Webkamera i Bergen

Biletet oppdaterer seg automatisk kvar halve time. Eg kunne oppdatert biletet mykje oftare, f.eks kvart sekund, men eg har valgt å gjera det slik for å unngå unødig trafikk på serveren.