jun 152011
 

Eg og Eirik har begynt å lage ein Haustveit versjon av favorittspelet mitt GNUjump, som me kaller HaustveitHOPP. det går ut på det samme, men me har bytta ut figurane med meg, Håvard, Eirik og Buster.

Spelet går ann å spela, men er ikkje heilt ferdig, me har bl.a. oversetting igjen, så me kan ikkje legge ut spelet for nedlasting enda.

Slik ser menyen ut

Slik ser det ut når ein speler

Slik ser figurane ut

Her er det bilder av korleis spelet ser ut no, de som har spelt GNUjump/berre har peiling på design ser at det er ein del me bør forandra på.

jun 022011
 

GNUjump er eit spel som går ut på å hoppa oppover i eit tårn, der du aldri kjem til tops.                                   Det er om å gjera å koma høgast mulig.                                                                                                       Spelet er veldig likt eit meir kjent spel som heiter Icy Tower, berre litt vanskeligare.

Du styrer ein vill fyr som er sjukt vanskelig å styra, men det er den utfordringen som gjer spelet kjekt 😀

Du kan spela multiplayer med vennene dine 😀

Eg har spelt dette spelet som eit tidsfordriv, for eksempel då eg venta på å få oppgåvene til tentamenane eg hadde i vår, og derfor har eg fått mykje høgare highscore enn det dei fleste greier. Viss du ikkje har spelt mykje greier du vanligvis ikkje meir enn 20.

Eg er John Petter 😛

Du kan og velge andre figurar og bakgrunnar 😀

Eg vil anbefale alle å prøve dette spelet 🙂

Link til sida til spelet: http://gnujump.es.gnu.org/index.php/Main_Page

feb 162011
 
Roper Klacks slott

Slottet til Klacks bygd av dei beste arkitektane i Arcadia

Eit spel som er umogeleg å tapa, men som alikavel er krevande å vinna.
Spelet kom ut på slutten av 90-tallet, i slutten av epoken til eventyrspela, og det vart eit av dei siste store eventyrspela som vart laga i den stilen. Både i lengde og grafikk var spelet overlegent dei tidligare eventyrspela. Dei fleste som kom før var på under 10 timar speletid, mens dette er på 40 timar.

April Ryan

Heltinna

Spelet er framleist populert, særleg blant dei som vil ha litt djupare historiar og meir spenning i spelopplevingane sine. Og det er stor einigheit innan eventyrspel miljøet at det er blant dei aller beste som er vorte laga.

jan 202011
 
OpenWrt

OpenWrt

OpenWrt er ein GNU/Linux basert distribusjon for bruk som ein alternativ «firmware» for ruterar og andre «små datamaskiner». Prosjektet starta ved at Linksys gav ut ruteren WRT54G med programvare basert på GNU/Linux og derfor open kildekode, dette gjorde det enklare å utvikla ein alternativt operativsystem for ruteren som utvida bruksområda til ruteren vesentleg.

Eg bruker OpenWrt på ruterane mine og eg veldig fornøgd med dei ekstra moglegheitene det medfører. Dersom du har ein moderne ruter så hender det at det er ein USB port innebygd og den kan f.eks brukast til eit webkamera eller ein ekstern harddisk som du ynskjer at skal vera tilgjengeleg på Internett eller det lokale nettverket.

Konfigurasjon av ruteren kan f.eks bli gjort via Telnet, SSH eller via eit webbasert grensesnitt med namnet LuCI. Det siste er kanskje enklast, men gir ikkje tilgang til alle funksjonane til operativsystemet og sidan det er eit fullverdig operatisystem så er det mogleg å installera forskjellege ekstra program på det som ikkje er implementert i LuCI.

Dersom du skal kjøpa deg ein ny ruter så anbefaler eg å skjekka om den er støtta av OpenWrt før du bestemmer deg for kva modell du skal kjøpa, sjå http://wiki.openwrt.org/toh/start for ei lista over støtta einingar.

For meir informasjon om OpenWrt sjå: http://openwrt.org/

Wikipedia artikkel om OpenWrt(Engelsk)

jan 122011
 
NSLU2

NSLU2

NSLU2 (Network Storage Link for USB 2.0 Disk Drives) er ein liten ARM basert eining som er meint for å dela USB baserte lagringsmedia over eit datanettverk vha SMB protokollen. Den køyrer ein spesialtilpassa distribusjon av Linux.

På grunn av at all programvare på eininga er open source så har den blitt brukt til mykje meir enn ei enkel NAS løysing. Det er mogleg å installera program for å får den til å fungera som f.eks ein webserver, webcamserver, musikkserver, styring av automatiserte system m.m.

Sjå http://www.nslu2-linux.org/ for mykje informasjon om kva du kan bruka den til.