Framsida

 

Velkomen til Haustveit.net

Haustveit er ein gard i Ullensvang herad med gardsnummer 69. Haustveit ligg på vestsida av Sørfjorden og grenser til Brandstveit og Hauso. På Haustveit så er det 5 bruk, der det vert dyrka eple, plommer og moreller. Det er 34 innbyggjarar på Haustveit.

Delar av Haustveit og Hausanuten.

Delar av Haustveit og Hausanuten.

Delar av gården vår på Haustveit.

Eit oversiktsbilete over Haustveit.

Eit oversiktsbilete der me ser nokre av dei andre bruka på Haustveit.

Det eksisterer minst ein stad til som heiter Haustveit på Osterøy, men denne nettstaden omhandlar kun Haustveit i Ullensvang.

Enkelte av dykk kjenner kanskje til den gamle nettstaden vår, tilgjengeleg på http://home.c2i.net/haustveit/. Den har ikkje blitt redigert sidan 2004 da eg ikkje lenger har tilgang til serveren.

Den gamle nettstaden ligg på ein server som tele2 tilbyr til kundane sine og me ikkje lenger er kundar hos dei lengre. Det meste på den gamle nettsida er utdatert, men sjølv om Tele2 har sperra tilgangen min til sida så har dei uvisst kvifor, ikkje fjerna sjølve sida.

Me set pris på tilbakemeldingar om kva de meiner om sida, dersom de har forslag til forbetringar ta kontakt med meg på: eirik (at) haustveit.net (Byt ut (at) med @), eller skriv i gjesteboka.

haustveit.net

http://www.haustveit.net