Nansen Klassen

 
Nansen klassen formasjonsegling

Nansen klassen formasjonsegling

Nansen klassen er den nye norske fregattklassen. Den består av KNM Fridtjof Nansen F310, KNM Roald Amundsen F311, KNM Otto Sverdrup F312, KNM Helge Ingstad F313 og KNM Thor Heyerdahl F314.

Eg hadde førstegongstenesta mi på Otto Sverdrup og Fridtjof Nansen, i tillegg budde ei stund og hadde eit par vakter på Roald Amundsen.

 Legg att eit svar

Du kan bruka desse HTML-knaggane og eigenskapane: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(kravd)

(kravd)

Før du sender innspel