des 182012
 

Dei som kjenner meg veit at eg er ganske skeptisk til bruk av sosiale media. Eg har derimot konkludert med at ein konto på Twitter ikkje er noko problem så lenge den ikkje blir brukt til å formidla personleg informasjon.

Eg har installert eit program som automatisk legg til ein ny «tweet» på twitterkontoen min når eg legg ut eit nytt innlegg på haustveit.net.

Eg ser for meg at dette kan vera ein fordel dersom eg begynner å bruka bloggen min litt meir aktivt. Det blir enklare for folk å følgja med etter kvart som eg legg ut nye artiklar.

Målet er først og fremst å nytta bloggen til formidling av tekniske artiklar om forskjellige emne eg interesserer meg for, og som eg kan litt om.