Folk på Haustveit

 

Her finn du lenkjer til innlegg der enkelte av dei som bur på Haustveit har fått høve til å skriva litt om seg sjølv.

Eirik Haustveit