mai 182011
 

Det som er merka raudt er Sørfjorden

Sørfjorden i Hardanger er 38 kilometer lang, den går frå Trones og Kyrkjenes til Odda som er inst i fjorden.

 Legg att eit svar

Du kan bruka desse HTML-knaggane og eigenskapane: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(kravd)

(kravd)

Før du sender innspel