jan 122011
 
Mission Cyrus One

Mission Cyrus One

Mission Cyrus One er ein integrert hi-fi transistor forsterkar. Den er etter min meining ein meget god forsterkar. Den har innebyd RIAA forforsterkar med støtte for både MM og MC. Tilkobling for 4 inngangsignal + phono som går til forforsterkaren. Den har volum og balansejustering og ein lavnivå signalutgang som ganske enkelt tar eit av innsignala og vidarefører det til utgangen.

Eg kjøpte min brukt av Sigbjørn Haustveit.

Spesifikasjonar:

Effekt 2x25Watt i 8 Ohm
Forvrenging: 0.005%, 1kHz (i 8 Ohm)
Frekvensrespons (signalinngang) – -3 dB, 1Hz og 50kHz
Frekvensrespons (phono RIAA) – 20Hz – 20kHz ± 0.2dB
Damping factor – 100
Slew rate – 10
Følsomhet: (referanse 1W utsignal) – MM: 400uV, MC: 40uV, Signal: 65mV
Inngangsimpedans – 14kOhm (RCA) og 47kOhm (PHONO)
Signal/støy forhold (referanse 1W utsignal) – MM: 84dBA MC: 67dBA Signal: 86dBA
Vekt: ca 5kg

Litt forklaring:

  • Damping factor – forholdet mellom impedans i høgtalar og utgangen til forsterkaren, høgt tal betyr liten utgangsimpedans i forhold til impedansen i høgtalaren og det gir generelt betre lyd.
  • Slew rate – maksimal hastighet til endring av utsignal, ved endra innsignal. Oppgitt i V/µs.
  • MM – moving magnet
  • MC – moving coil

 Legg att eit svar

Du kan bruka desse HTML-knaggane og eigenskapane: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(kravd)

(kravd)

Før du sender innspel