M/V Polarbjørn

 

M/V Polarbjørn er ein isbrytar som i tillegg blir brukt ein del til ROV.

Polarbjørn i tørrdokk

Polarbjørn i tørrdokk

 Legg att eit svar

Du kan bruka desse HTML-knaggane og eigenskapane: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(kravd)

(kravd)

Før du sender innspel