mai 162011
 

Her er slektstreet vårt 😀
slektstavle(pdf 862,2 KB)

Eg lagde dette slektstreet då me lagde Sjølvbiografi på skulen tidligare i år. Eg fekk god hjelp av Onkel Dag med slekta på morsida 😀

For dei som lurte fekk eg 6 på slektstreet og 5 på sjølvbiografien tilsaman 😀

 Legg att eit svar

Du kan bruka desse HTML-knaggane og eigenskapane: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

(kravd)

(kravd)

Før du sender innspel